Over Kopen.nl

Op Kopen.nl vergelijk je een grote hoeveelheid producten en prijzen van webwinkels, maar uiteindelijk gaat het om dat ene product wat aan jouw specifieke wensen voldoet. Het doel van Kopen.nl is om jou zo goed mogelijk te helpen bij het maken van de juiste keuze.

Spiksplinternieuw!

Kopen.nl is sinds 1 juli 2020 online. We zijn dus nog maar een broekie! Elke dag zijn we druk bezig om Kopen.nl te verbeteren. Zie je iets wat niet klopt of wat beter kan, dan horen wij graag jouw feedback.

Betrouwbare winkels

We willen er zeker van zijn dat de winkels op Kopen.nl betrouwbaar zijn. De winkels moeten dan ook aan een aantal criteria voldoen voordat wij ze opnemen op Kopen.nl.

Eerst gaan we na of de winkel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Vervolgens kijken we naar reviews, of de winkel een keurmerk heeft en op welke wijze de winkel eventueel in het nieuws is geweest. Ook kijken we naar de website van de winkel: hoe wordt deze gepresenteerd, wordt er gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding en hoe staat het ervoor met de helpdesk en contactmogelijkheden?

Ben je een winkeleigenaar, klik dan hier om jouw winkel toe te voegen aan Kopen.nl.

Vragen

Kopen.nl verkoopt zelf geen producten. Je plaatst jouw bestelling dus bij een van de bij ons aangesloten winkels. Heb je een vraag over een bestelling, een product, de levering of garantie, neem dan contact op met de betreffende winkel.